Aktualności

Dr Anna Kuzior oraz Dr inż. Aleksandra Sulik - Górecka na International Week w Alicante.

W dniach od 4 do 7 kwietnia Dr Anna Kuzior oraz Dr inż. Aleksandra Sulik - Górecka uczestniczyły w International Week organizowanym przez University of Alicante, Faculty of Economics and Business Sciences. [Więcej]


KN"Rachmistrz" wśród organizatorów akcji studenckich w ramach "Uniwersytetu Społecznie Odpowiedzialnego"

http://www.ue.katowice.pl/jednostki/uniwersytet-spolecznie-odpowiedzialny/akcje-studenckie/akcje-kol-naukowych.html


Konkurs SAD 2017

Katedra Rachunkowości oraz Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych zaprasza wszystkich studentów UE Katowice do udziału w Konkursie SAD 2017.  [Więcej]


Dr Anna Kuzior i Dr Aneta Wszelaki odznaczone Medalami za Długoletnią Służbę

W dniu 11 stycznia 2017 roku podczas uroczystości Święta Uczelni Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek wręczył w imieniu Prezydenta RP odznaczenia państwowe pracownikom Katedry Rachunkowości.  [Więcej]


Pani Prof. UE dr hab. Marzena Strojek-Filus wygłosiła referat na konferencji w Ostrawie

Pani Prof. UE dr hab. Marzena Strojek-Filus wzięła udział w konferencji „Economics and Management in the 21st Century” zorganizowanej w dniach 23-24 listopada br. przez Wydział Ekonomiczny VSB- Technical University w Ostrawie (Republika Czeska). [Więcej]


Wyróżnienie na konferencji w Budapeszcie dla Pracownika Katedry Rachunkowości – Dr inż. Aleksandry Sulik-Góreckiej

W dniu 25 listopada 2016 roku Pani Dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka reprezentowała Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na Międzynarodowej Konferencji Naukowej FIKUSZ 2016 w Budapeszcie, organizowanej przez Óbuda University, Keleti Faculty of... [Więcej]


Dr Lucyna Poniatowska - Pracownik Katedry Rachunkowości - członkiem Śląskiej Kapituły Certyfikującej

Dr Lucyna Poniatowska jako specjalistka z zakresu rachunkowości i analizy sprawozdań finansowych, została powołana do Śląskiej Kapituły Certyfikującej, działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.  [Więcej]