Aktualności

Wykład gościnny dr hab. Tomasza Wachowicza, prof. UE na Uniwersytecie w Białymstoku.

W dniu 15 grudnia 2016 roku na zaproszenie Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz tamtejszego Koła Naukowego Ekonomii Eksperymentalnej Pan dr. hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE wygłosił gościnny wykład nt. NEGOCJACJE... [Więcej]


Powołanie prof. dr hab. Tadeusza Trzaskalika do Komisji Polskiej Akademii Umiejętności

Miło nam poinformować, że Pan Profesor Tadeusz Trzaskalik z uwagi na swoje zainteresowania naukowe oraz znaczący wkład badawczy w rozwój nauki, został powołany na członka Komisji Nauk Matematycznych Polskiej Akademii Umiejętności. Serdecznie... [Więcej]


Kolejne dwie prace dr hab. Tomasza Wachowicza, prof. UE w czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej

W marcu w otwartym dostępie online międzynarodowego czasopisma Group Decision and Negotiation (Master Journal List, IF = 2,120) ukazały się kolejne dwa artykuły naukowe dr hab. Tomasza Wachowicza, prof. UE poświęcone problematyce analizy i... [Więcej]


Nasz pracownik redaktorem współpracującym czasopisma z Master Journal List

Prof. UE dr hab. Tomasz Wachowicz, Kierownik Zakładu Zastosowań Informatyki w Badaniach Operacyjnych, powołany został przez komitet redakcyjny czasopisma Group Decision and Negotiation do grona redaktorów współpracujących (Associate Editors) tego... [Więcej]


Grant NCN dla Pracownika Katedry

W ramach konkursu "OPUS 9" Narodowego Centrum Nauki zakwalifikowało do finansowania projekt Pana Prof. UE dr hab. Tomasza Wachowicza p.t. "Użyteczność i skuteczność wielokryterialnych holistycznych metod podejmowania decyzji we... [Więcej]


Wyróżnienia dla Pracowników Katedry podczas Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 17.11.2015 roku podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pracownicy Katedry Badań Operacyjnych z rąk Pana Rektora odebrali wyróżnienia. Nagrody Rektora za uzyskanie stopnia naukowego w 2014 roku otrzymali: - prof. UE dr... [Więcej]


Nagroda "Project Master 2015" za najlepszą pracę magisterską

Kapituła Konkursu „Project Master 2015” przyznała nagrodę za najlepszą pracę magisterską dla Ariela Zgórskiego – Promotor prof. UE dr hab. Jerzy Michnik. [Więcej]