Informacja wstępna

Kierownik Katedry: Prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

Katedra Badań Operacyjnych utworzona została 7 lipca 1999 roku. W Katedrze zatrudnione są cztery osoby z tytułem naukowym profesora, trzy osoby z tytułem naukowym doktora habilitowanego oraz cztery osoby ze stopniem naukowym doktora.