Zadania

Propozycje referatów

Propozycje referatów dostępne są w tym dokumencie.

Wyniki - Badania Operacyjne

Wyniki z  05.09.2019

Tematyka kartkówek

Tematyka kartkówek

Uruchomienie systemu programów "Badania operacyjne z komputerem"

DosBox poprawnie pracuje w środowisku 64bitowym.

Podaną poniżej procedurę można przetestować na dowolnym 32 lub 64 systemie Windows.

 

1. DosBox należy pobrać ze strony:

http://www.dosbox.com/download.php?main=1

i zainstalować

 

2. Nasz pakiet należy rozpakować do jakiegoś folderu np. c:\bad_oper

 

3. Uruchomić DosBox

 

4. W oknie DosBox wpisać komendę:

mount c [nazwa folderu nadrzędnego w odniesieniu do folderu w którym pakiet został zainstalowany]

jeżeli np. pakiet został zainstalowany w c:\bad_oper to komenda powinna taka: mount c c:\

 

5. Następnie wykonać komendy:

c: cd \bad_oper bad_op

 

i powinno zadziałać

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem

1. Programowanie liniowe

     1.1. Prezentacja

     1.2. Zadania

     1.3. Ćwiczenia komputerowe

 

2. Programowanie liniowe całkowitoliczbowe

     2.1. Prezentacja

     2.2. Zadania

     2.3. Ćwiczenia komputerowe

 

3. Zadanie transportowe i problem komiwojażera

     3.1. Prezentacja

     3.2. Zadania

     3.3. Ćwiczenia komputerowe

 

4. Metody wielokryterialne

     4.1. Prezentacja

     4.2. Zadania

     4.3. Ćwiczenia komputerowe

 

5. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji

     5.1. Prezentacja

     5.2. Zadania

     5.3. Ćwiczenia komputerowe

 

6. Programowanie wypukłe i kwadratowe

     6.1. Prezentacja

     6.2. Zadania

     6.3. Ćwiczenia komputerowe

 

7. Zarządzanie projektami

     7.1. Prezentacja

     7.2. Zadania

     7.3. Ćwiczenia komputerowe

 

8. Programowanie sieciowe

     8.1. Prezentacja

     8.2. Zadania

     8.3. Ćwiczenia komputerowe

 

9. Programowanie dynamiczne

     9.1. Prezentacja

     9.2. Zadania

     9.3. Ćwiczenia komputerowe

 

 

Korekta książki

Karta opisu przedmiotu - sylabus

Sylabus IiE WIiK 2018/19

Regulamin egzaminu

Regulamin egzaminu