Seminarium magisterskie / dyplomowe

Wykaz promotorów:

 

prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

Proponowana tematyka związana jest z zagadnieniami dotyczącymi czasu i kosztów w zarządzaniu projektami, na przykładach konkretnych projektów, zaproponowanych przez uczestników seminarium.

Przykładowe zagadnienia szczegółowe:

 1. Planowanie projektu dla kryterium minimalizacji planowanego czasu realizacji
 2. Wielokryterialność w planowaniu projektu
 3. Kontrola realizacji projektu pod kątem kosztów
 4. Kontrola realizacji projektu pod kątem czasu realizacji
 5. Planowanie i kontrola realizacji projektu bez wykorzystania i z wykorzystaniem łańcucha krytycznego

 

prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka

Tematyka prac:

 1. Wspomaganie decyzji metodami ilościowymi - przykłady z praktyki.
 2. Analiza ryzyka decyzyjnego.
 3. Podejmowanie decyzji w sytuacji konfliktu.
 4. Metody portfelowe w praktyce inwestycyjnej.

 

prof. dr hab. Maciej Nowak

Tematyka prac:

 1. Planowanie i harmonogramowanie projektów
 2. Metodyki zwinne w zarządzaniu projektami
 3. Ryzyko projektów informatycznych
 4. Zarządzanie portfelem projektów
 5. Wielokryterialna analiza projektów inwestycyjnych
 6. Metody symulacyjne w zarządzaniu ryzykiem projektu
 7. Zarządzanie projektami w jednostkach samorządowych oraz organizacjach non-profit
 8. Komputerowa implementacja metod wspomagania decyzji

 

prof. dr hab. Marek Szopa

Tematyka prac:

 1. Metody sprawiedliwego podziału
 2. Rynki i algorytmy kojarzenia
 3. Metody i systemy wspomagania decyzji
 4. Zastosowania metod statystyki Bayesowskiej
 5. Gry z naturą i ich zastosowanie do podejmowania decyzji
 6. Schemat arbitrażowy Nasha
 7. Paradoks Braessa i optymalizacji sieci komunikacyjnych

 

dr hab. Jerzy Michnik,  prof. UE

Tematyka prac:

 1. Zastosowanie analizy decyzyjnej w zarządzaniu projektami
 2. Wielokryterialne metody wspomagania decyzji - modele i zastosowania.
 3. Modelowanie systemowe w analizie decyzyjnej.
 4. Wspomaganie decyzji w zarządzaniu innowacjami.
 5. Metody strukturyzacji problemów w rozwiązywaniu złożonych problemów decyzyjnych.
 6. Wielokryterialne metody wspomagania decyzji strategicznych.

 

dr hab. inż.  Krzysztof Targiel,  prof. UE

Tematyka prac:

 1. Analiza metod zarządzania projektami dowolnego przedsiębiorstwa pod kątem zgodności ze standardem PMBoK.
 2. Analiza opcyjna wybranego projektu.

 

dr hab. Tomasz Wachowicz,  prof. UE 

Tematyka prac:

 1. Metody wielokryterialne i teoria gier we wspomaganiu negocjacji
 2. Modelowanie i wspomaganie negocjacji elektronicznych
 3. Metody i narzędzia wspomagania pracy mediatora w negocjacjach dwu-/wielo- stronnych
 4. Podejmowanie decyzji grupowych
 5. Wspomaganie decyzji w zarządzaniu zespołem projektowym

 

dr Renata Dudzińska-Baryła

Tematyka prac:

 1. Optymalne decyzje inwestycyjne na GPW w Warszawie
 2. Zastosowanie wybranych koncepcji analizy portfelowej

 

dr Agata Gluzicka

Tematyka prac:

 1. Metody ilościowe w podejmowaniu decyzji
 2. Zastosowanie metod optymalizacyjnych w praktyce
 3. Analiza ryzyka w zarządzaniu projektami

 

dr Sławomir Jarek

Tematyka prac dyplomowych:

 1. Zastosowania pakietu R w analizie decyzji
 2. Badanie wybranych własności strategii inwestycyjnych w MQL
 3. Przykłady zastosowań problemu komiwojażera i ich analiza
 4. Przykłady zastosowań Zend FW do tworzenia systemów wspomagania decyzji

Tematyka prac magisterskich:

 1. Analiza wybranych metod w języku skryptowym R
 2. Optymalizacja strategii inwestycyjnych w MQL
 3. Wybrane zastosowania programowania dyskretnego
 4. Zastosowania metaheurystyk w analizie decyzji
 5. Zastosowania metod ilościowych w marketingu
 6. Wybrane zastosowania metody AHP
 7. Optymalizacja nieliniowa w analizie portfelowej
 8. Analiza portfeli własnych (eigen portfolios)

 

dr Ewa Michalska

Tematyka prac:

 1. Zastosowanie metod optymalizacyjnych w analizie portfelowej.
 2. Optymalizacja i wspomaganie decyzji zarządczych w sytuacji ryzyka, niepewności i konfliktu.