Współpraca Katedry z Zagranicą

Międzynarodowe Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami realizowane wspólnie z siecią państwowych uniwersytetów prowincji Quebec w Kanadzie.

Szczegółowe informacje: www.pm.ue.katowice.pl

 


Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą:

Projekt: "Metody wielokryterialne podejmowania decyzji i ich zastosowania w zarządzaniu i finansach" (współpraca z Republiką Czeską)

Zespół badawczy:
strona czeska: prof. Petr Fiala (koordynator projektu , Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze), prof. Josef Jablonsky
strona polska: Prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik (koordynator projektu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr inż. Tomasz Błaszczyk, dr Maciej Nowak, Dr Tomasz Wachowicz.

 

Projekt: "The frontier multiple-criteria decision-making models for innovation management" polsko-tajwański projekt badawczy realizowany w ramach porozumienia o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk a National Science Council in Taipei.

Zespół badawczy:
strona tajwańska: prof. Gwo-Hshiung Tzeng - (koordynator), prof. Tian-Jong Hwu, prof. Mei-Chen Lo
strona polska: prof. UE dr hab. Jerzy Michnik (koordynator), prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, prof. UE dr. hab. Maciej Nowak.