Koło Naukowe Marketingu "Meritum" działa przy Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych.

Koło Naukowe Marketingu "Meritum" działa przy Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych.

Opiekunem naukowym koła jest dr hab. Zbigniew Spyra.

Cele koła:

 • zdobywanie wiedzy merytorycznej i praktycznej z wszelkich dziedzin nauki i życia powiązanych z rynkiem,

 • poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu,

 • rozwój zdolności menedżerskich, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,

 • popularyzacja marketingu wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego,

 • promowanie dobrego imienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedr Marketingowych, koła i jego członków.

Swoje cele koło realizuje poprzez:

 • współudział w badaniach prowadzonych przez Katedrę Badań Rynkowych i Marketingowych ,

 • współpracę z organizacjami i kołami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego i innych uczelni, również zagranicznych,

 • uczestnictwo w konferencjach, seminariach i szkoleniach z zakresu marketingu i dyscyplin związanych z marketingiem,

 • organizowanie konferencji, wyjazdów studyjnych i wykładów dla członków koła oraz innych studentów,

 • współpracę z agencjami marketingowymi, przedstawicielami działów marketingu firm polskich i zagranicznych,

 • prowadzenie projektów badawczych i badań marketingowych, zarówno w charakterze samokształceniowym, jak i współpracy z praktyką.

Najważniejsze osiągnięcia i zrealizowane projekty:

 • Organizacja w latach 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej,

 • Współpraca ze Śląską Organizacją Turystyczną przy realizacji badań metodą Mystery Shopping Punktów Informacji Turystycznej w województwie śląskim. Badania miały na celu identyfikację poziomu jakości obsługi klienta w obiektach IT,

 • Udział w projekcie badawczym „Zmiana nazwy Katowice Airport na Silesia Airport w opinii pasażerów” realizowanym dla GTL w Katowicach,

 • Prezentacja aktywności realizowanych w ramach działalności koła podczas wizyty studyjnej delegacji z Uniwersytetu Northern Iowa;

 • Udział w I Studenckiej Konferencji Naukowej we Wrocławiu, organizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową. Tematem konferencji były „Współczesne metody promocji w turystyce”. Członkowie NKM „Meritum” przygotowali i przedstawili artykuły będące wynikiem badań własnych,

 • Udział w I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. "Rozwój gospodarczy miast i regionów", organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski,

 • Udział w projekcie Design... do usług! w przedsiębiorstwach!" Był to wyjątkowy w polskich warunkach rynkowych projekt, którego celem była promocja współczesnych metod projektowania usług wśród przedsiębiorców i studentów z terenu województwa śląskiego,

 • Udział w badaniach związanych z tworzeniem bazy wiedzy do projektu „Wirtualny doradca na Szlaku Zabytków Techniki”. Projekt był realizowany przez Klaster Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu,

 • Udział w Polsko-Czeskim Studenckim Sympozjum Naukowym w Szklarskiej Porębie. Tematem Sympozjum była „Turystyka Społeczna. Stan i perspektywy rozwoju w Polsce i Republice Czeskiej”. Podczas konferencji zostały zaprezentowane referaty członków NKM „Meritum”,

 • Udział w Konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w której uczestnikami byli m.in. właściciele/zarządcy obiektów Szlaku Zabytków Techniki, a jej celem było przedstawienie problemów związanych z funkcjonowaniem SZT. Członek NKM „Meritum” prezentował podczas konferencji wyniki badań własnych zrealizowanych przez koło,

 • Realizacja własnego projektu badawczego, polegającego na przeprowadzeniu badań marketingowych z wykorzystaniem koncepcji badawczej Mystery Shopping w obiektach Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. Badania te miały na celu identyfikację poziomu jakości obsługi klienta w obiektach SZT,

 • Udział w Ogólnopolskim Sympozjum Kół Naukowych "Działania marketingowe na nowych rynkach". Celem sympozjum było nawiązanie współpracy pomiędzy kołami naukowymi z całego kraju oraz zdobycie praktycznej wiedzy z dziedziny marketingu,

 • Udział i zajęcie pierwszego miejsce w konkursie na najlepszy referat w II Międzynarodowej Konferencji Studenckiej nt.: "450 dni do Euro 2012 – czy jesteśmy gotowi?". Konferencja była organizowana przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu we współpracy z Międzynarodowymi Targami Turystycznymi we Wrocławiu.

Organizacja wyjazdów studyjnych m.in.:

 • Wyjazd do Murcek – „Szlakiem Kolonii Górniczej Murcki” – w celu zapoznania się z zasadami tworzenia oraz zarządzania atrakcjami edukacyjno turystycznymi,

 • Wyjazd do Żywca – zapoznanie się z możliwościami wykorzystania dziedzictwa kulturowego Żywca w strategii promocji i rozwoju miasta,

 • Wyjazd do kopalni Guido – zapoznanie się z unikatowym w skali europejskiej obiektem na Szlaku Zabytków Techniki woj. śląskiego oraz sposobami jego zarządzania i kreowania wizerunku, Wyjazdu do Jeleśni na zaproszenie władz gminnych i Gminnego Ośrodka Kultury. Celem wyjazdu było zapoznanie z możliwościami wykorzystania kultury ludowej w strategii promocji gminy Jeleśnia jako gminy turystycznej. Okazją do zorganizowania wyjazdu było przyznanie gminie w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego" nagrody za wydarzenie „Redyk w Korbielowie” jako najlepsze w woj. śląskim przedsięwzięcie popularyzujące tradycję, obrzędy i zwyczaje,

 • Wyjazd studyjny do Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. Wyjazd odbył się na zaproszenie władz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych.

Organizacja spotkań z praktykami, wykładów i warsztatów m.in.:

 • Z Panią Karoliną Valim, która razem z mężem Paulo Valim prowadzą firmę produkującą i sprzedającą kursy on line, a także pomagającą budować biznesy online innym twórcom. Ich firma urosła do rangi największego kanału na YT w mocno konkurencyjnym środowisku edukacji formalnej online w Brazylii. Paolo Valim jest ambasadorem YouTube EDU i szkoli internetowych twórców m.in w YouTube Space w Rio de Janeiro.

 • Z Jakubem Piwnikim –menedżerem d.s komunikacji w firmie Brainly.pl – edukacyjny serwis społecznościowy typu Q&A (Questions and Answers), służący do wzajemnej pomocy uczniowskiej;

 • Z Panem Danielem Janiszewskim (CEO) i Justyną Toros (Dyrektor operacyjny) z Agencji Marketingu Internetowego Testimo na temat promowania marek w świecie internetowym, działaniach SEO/SEM, kampaniach PPC i Social Mediach, a także tworzenia stron www według najnowszych standardów;

 • Z Panią Moniką Krzykawską, marketing menedżerem Katowice Airport na temat możliwości wykorzystania flash mobów w strategii komunikacji portu lotniczego na przykładzie portu Katowice-Pyrzowice;

 • Z Panami R. Knapikiem i K. Jałochą ze Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego - warsztat na temat przestrzennego wymiaru marketingu na przykładzie dostępności obiektów handlowych w woj. śląskim;

 • z Panią Teresą Buczak – wicedyrektorem Departamentu Planowania Marketingowego Polskiej Organizacji Turystycznej, a także m.in. członkiem zespołu opracowującego rachunek satelitarny turystyki dla Polski. Wykład połączony z warsztatami dotyczył: „Praktycznego zastosowania badań marketingowych w turystyce”,

 • z Panią Anną Cichońską – doradcą w Departamencie Planowania Marketingowego POT na temat „Polski jako atrakcyjnej destynacji turystycznej – kreowanie wizerunku kraju w działalności POT”, spotkanie połączone z warsztatami kreatywnymi „Brief marketingowy czyli od pomysłu do realizacji”,

 • organizacja we współpracy z Miejskim Domem Kultury ”Południe" w Katowicach, w ramach akcji "Ferie w mieście" warsztatów z dziećmi z katowickich dzielnic Zarzecze i Podlesie. Celem warsztatów było przybliżenie sposobu postrzegania i odbioru produktów kultury przez dzieci w wieku 6-10 lat,

 • z Panem Marcinem Franke – podróżnikiem, pomysłodawcą m.in. Festiwalu Slajdów Podróżniczych w Katowicach, prezesem stowarzyszenia Silesia Adventure Sport, pomysłodawcą i organizatorem wielu wydarzeń specjalnych (np. Katowice Wieczorową Porą, cykl zawodów na orientację Parki i Lasy Katowic, Night Biking Katowice, Śląskie Biegi Górskie i in), laureatem Nagrody Prezydenta M. Katowice w dziedzinie Najlepszy Działacz Sportowy w 2017 r.

 • z Panem Piotrem Tatarą – dyrektorem Biura Projektu „Promujmy Polskę Razem” na temat promocyjnego rejsu żaglowcem Fryderyk Chopin oraz kreatywnej promocji Polski za granicą,

 • z Panem Bartłomiejem Walasem – wiceprezesem Polskiej Organizacji Turystycznej na temat współczesnego postrzegania promocji miejsca docelowego;

 • Organizacja i udział w warsztatach kreatywnych w Kopalni Sztuki w Zabrzu; warsztaty miały na celu wygenerowanie pomysłów dotyczących projektu „Wirtualny doradca na Szlaku Zabytków Techniki”;

 • Udział w programie "Nowoczesne multimedialne narzędzia edukacji ekonomicznej – warsztat strategiczny". Warsztat skierowany był do najbardziej aktywnych reprezentantów środowiska studenckiego, działających w kołach naukowych. Uczestnicy programu wzięli udział w grze biznesowej Leadout oraz uzyskali dostęp do platformy e-learningowej, będącej źródłem wiedzy harwardzkiej. Cały program pozwolił jego uczestnikom na skorzystanie z wiedzy światowych ekspertów na temat zarządzania, przywództwa i biznesu (w formie blended learning).

Stała współpraca z naszymi partnerami z biznesu oraz sektora publicznego m.in.:

 • Polska Organizacja Turystyczna, Śląska Organizacja Turystyczna,

 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego – organizacja, której jednym z podstawowych działań jest realizacja i wdrażanie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,

 • Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach - firma, której podstawowym celem jest zarządzanie Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice Airport,

 • Encja com.S.A,

 • Agencja Marketingu Internetowego Testimo,

 • Stanusch Technologies SA - firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję,

 • Klaster Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu,

 • Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych,

 • Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego.

Kontakt:

E-mail: meritum.ue.katowice@gmail.com, zbigniew.spyra@ue.katowice.pl
Facebook: Naukowe Koło Marketingu Meritum

tel. (32) 257-79-82; (32) 257-79-84

Do góry