Seminaria dla Kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 Dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia, seminaria prowadzą:

  • Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak
  • Prof.UE dr hab. Zbigniew Widera
  • dr Urszula Janeczek
  • dr hab. Zbigniew Spyra