Tematyka seminarium

 

Na seminarium podejmowana jest następująca problematyka badawcza:

  • Kreowanie wizerunku marki z wykorzystaniem nowoczesnych i tradycyjnych form komunikacji marketingowej
  • Narzędzia komunikacji mobilnej w  działalności marketingowej  współczesnych podmiotów rynkowych
  • Zastosowanie marketingu mobilnego w wybranych sektorach (handel detaliczny, turystyka)

Przykłady tematów prac dyplomowych:

  • Kreowanie wizerunku firmy/marki X za pomocą wybranych narzędzi komunikacji mobilnej
  • Geolokalizacja jako wyzwanie dla podmiotów  handlu detalicznego w Polsce
  • Komunikowanie klientom wartości kojarzonych z markami własnymi detalistów
  • Konsumenci pokolenia Y – nowe wyzwanie dla komunikacji marketingowej