Tematyka seminarium

 

 Problematyka badawcza seminarium dyplomowego:

 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
 • Strategie komunikacji organizacji
 • Etyka zawodowa
 • Komunikacja marketingowa

 

Przykłady tematów prac dyplomowych:

 • Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na wizerunek przedsiębiorstwa na przykładzie
 • Budowanie wizerunku marki za pomocą mediów społecznościowych na przykładzie
 • Wpływ wizerunku marki na decyzje zakupowe konsumentów
 • Strategia marketingowa w handlu  na przykładzie sieci  sklepów
 • Kreowanie wizerunku marki odzieżowej na portalach społecznościowych
 • Wykorzystanie  narzędzi marketingu mobilnego w  strategii promocji instytucji kultury
 • Strategia komunikacji organizacji na przykładzie…