Tematyka seminarium

Problematyka badawcza seminarium dyplomowego

  • Zachowania podmiotów rynkowych
  • Komunikacja marketingowa
  • Strategie marketingowe organizacji
  • Nowe technologie w marketingu

 

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

  • Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności marketingowej organizacji
  • Komunikacja marketingowa w Internecie
  • Reklama mobilna
  • Polski e-konsument