Current Economic & Social Topics CEST®2020 z udziałem Kierownika Katedry


W dniach 18-19 grudnia br. odbyło się jubileuszowe Kolokwium pt. "Current Economic & Social Topics CEST2020", którego organizatorem był Current Economic & Social Topics International Research Association, pod przewodnictwem Pani prof. dr. hab. Doroty Witkowskiej (Uniwersytet Łódzki)

Tegoroczne Kolokwium, ze względu na obecną sytuację pandemiczną na świecie, miało formę on-line.

Jednym z członków Komitetu Naukowego była Kierownik Katedry, Pani prof. dr hab. Grażyna Trzpiot.

Pani profesor wygłosiła także referat pt. "Extended Gini regression coefficient as robust estimator of systematic risk"

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć tutaj.