Dr Dominik Krężołek z wizytą na Uniwersytecie w Asunción (Paragwaj)


W dniach 3-7 czerwca 2019 r. dr Dominik Krężołek wizytował na Universidad Nacional de Asunción w Asunción (Paragwaj). Wizyta odbyła się w ramach programu Erasmus+. Dr Krężołek przeprowadził mini kursy ze statystycznej analizy wielowymiarowej dla słuchaczy na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. W ramach kursu zaprezentował możliwość zastosowania wybranych narzędzi wielowymiarowej analizy statystycznej oraz wizualizacji danych w badaniach rynkowych oraz opracowywaniu kwestionariuszy ankietowych:

  • Métodos de análisis y visualización de datos - 10 h
  • Métodos cuantitativos en análisis de cuestionarios - 10 h

Wykłady skierowano do pracowników katedr ilościowych oraz studentów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z praktycznym wykorzystaniem metod statystyki wielowymiarowej. Zajęcia prowadzono w języku hiszpańskim.