European Quality Assurance Forum 2020 z udziałem Kierownika Katedry


W dniach 10-13 grudnia br. odbyło się coroczne European Quality Assurance Forum. Jest to platforma do dyskusji, rozwoju zawodowego i wymiany doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi stronami w zakresie zapewniania jakości (Quality Assurance).

W wydarzeniu on-line uczestniczyła Kierownik Katedry, Pani prof. dr hab. Grażyna Trzpiot.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć tutaj.