Kierownik Katedry na konferencji naukowej w Łodzi


W dniach 20-21 września 2018 r. Pani prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot uczestniczyła w "Łódzkich Dniach Gerontologii 2018". Podczas konferencji przedstawiła dwa referaty pt.: "Starzenie społeczeństw i determinanty ryzyka długowieczności" (sesja plenarna) oraz "Ocena ryzyka portfeli długoterminowych osób w starszym wieku w ograniczeniu ryzyka długowieczności" (współautor dr Justyna Majewska).