Kierownik Katedry na Konferencji w Zakopanem


W dniach 13-16 maja 2019 r. w Zakopanem odbyła się 13 Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia "MODELLING AND FORECASTING OF SOCIO-ECONOMIC PHENOMENA". W czasie obrad referat wygłosiła Pani Prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot. Tematem wystąpienia było "The impact of longevity risk: the perspective of selected European countries". Współautorem referatu jest dr Justyna Majewska.

Pani Profesor przewodniczyła także sesji nt. "Statistical methods II".