Kierownik Katedry na ogólnopolskiej konferencji naukowej z okazji Dnia Statystyki Polskiej


W dniach 18-19 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z okazji Dnia Statystyki Polskiej „230 lat Statystyki Publicznej w Polsce” Od Spisu Ludności Rzeczpospolitej Obojga Narodów do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Organizatorami konferencji byli Urząd Statystyczny w Łodzi, Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

W czasie obrad na zaproszenie Organizatorów jednej z sesji przewodniczyła Kierownik Katedry, Pani prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot.

Więcej na temat wydarzenia znaleźć można tutaj.