Kierownik Katedry w Radzie Głównej i Prezydium PTS


W dniach 18-19 marca 2019 r. odbyła się w Łodzi ogólnopolska konferencja pt. "230 LAT STATYSTYKI PUBLICZNEJ W POLSCE - Od Spisu Ludności Rzeczpospolitej Obojga Narodów do Narodowego Spisu Powszechnego 2021". W czasie obrad odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Statystycznego, podczas którego wybrano przedstawicieli do Rady Głównej na nową kadencję. Członkiem nowo wybranej Rady Głównej PTS została Pani prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot

Natomiast dnia 10 maja 2019 r. na posiedzeniu Rady Głównej zwołanym przez Prezesa PTS  przeprowadzono wybory Prezydium PTS. W skład Prezydium PTS jako wice–prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego została wybrana ponownie Pani prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot. 

 

Serdecznie gratulujemy!!