Konferencja "European Quality Assurance Forum" z udziałem Kierownika Katedry


W dniach 12-13 listopada br. odbyła się konferencja European Quality Assurance Forum" dotycząca zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Organizatorem konferencji był European University Association European.

Jest to najważniejsza cykliczna konferencja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego dotyczącą zapewniania jakości. Tegoroczna edycja dedykowana jest tematowi "Flexible higher education: implications for QA".

W konferencji, jako członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uczestniczyła Kierownik Katedry, Pani prof. dr hab. Grażyna Trzpiot.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.