Konferencja inaugurująca Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 z udziałem pracownika Katedry


Dnia 31 marca br. odbyła się konferencja inaugurująca Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 pt. "Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - znaczenie i zastosowanie danych statystycznych", której organizatorem był Urząd Statystyczny w Katowicach. 

Konferencja była wydarzeniem inaugurującym spisu powszechnego na terenie województwa śląskiego. Była także okazją do dyskusji na temat wartości poznawczej wynikowych danych spisowych i ich wykorzystania w procesie podejmowania decyzji społeczno-gospodarczych oraz kreowania polityk publicznych, a także zastosowania danych statystycznych do celów analiz i projektów naukowo-badawczych.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego - prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, jak również administracji rządowej, środowiska naukowego i innych instytucji.

W konferencji uczestniczył także dr Dominik Krężołek, pracownik Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej. Dr Krężołek wygłosił referat pt. "Od danych statystycznych do badań naukowych" oraz moderował jeden z paneli dyskusyjnych pt. "Znaczenie i wykorzystanie danych statystycznych w systemie informacyjnym państwa".