Konferencja MET2019 z udziałem Kierownika Katedry


W dniach 3-5 lipca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja Metodologia Badań Statystycznych MET2019, której organizatorem był Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym. W czasie obrad Pani prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot wygłosiła referat nt. "Miasta przyjazne seniorom - analiza taksonomiczna dla wybranych miast Polski". Współautorem referatu jest Pan prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Kierownik Katedry Logistyki Społecznej.

Więcej na temat konferencji można znaleźć tutaj