Konferencja Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych z udziałem pracownika Katedry


Dnia 28 września br. odbyła się XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych" organizowana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tegoroczna edycja Konferencji miała formę on-line.

W czasie obrad referat wygłosił pracownik Katedry, dr Dominik Krężołek. Tytuł referatu: "Podejście Acerbi-Szekely do testowania Expected Shortfall na rynku metali szlachetnych - przypadek złota".

 

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.