Konferencja naukowo-dydaktyczna z udziałem pracowników Katedry


W dniach 17-19 listopada br. odbyła się X Konferencja Naukowa pt. Dydaktyka Matematyki 2020 „Nauczanie Matematyki i Przedmiotów Pokrewnych na Studiach Ekonomicznych". Organizatorem Konferencji była Katedra Matematyki i Cybernetyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tegoroczna Konferencja miała formę on-line.

Wśród tematów poruszanych podczas trzydniowych obrad wymienia się:

  • Covid 19 – wyzwanie czy katalizator zmian w dydaktyce,
  • czynniki warunkujące jakość kształcenia przedmiotów ilościowych,
  • programy przedmiotów ilościowych i forma ich realizacji na studiach wyższych, ich wzajemne powiązania oraz korelacja z nauczaniem matematyki w szkołach podstawowych, liceach i technikach,
  • postęp nauki a postęp dydaktyki,
  • interpretacja pojęć matematycznych w ekonomii.

W Konferencji uczestniczyli pracownicy Katedry: Pani prof. dr hab. Grażyna Trzpiot oraz dr Dominik Krężołek.