Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych SKAD2020 z udziałem pracowników Katedry


W dniach 7-9 września 2020 r. odbyła się XXIX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS. Konferencję prowadzono w trybie on-line, a tegorocznym organizatorem był Uniwersytet Gdański. 

W obradach uczestniczyli pracownicy Katedry prezentując następujące referaty:

  • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot: "Gini regression in the capital investment risk assessment"
  • dr Agnieszka Orwat-Acedańska: "Ocena trafności prognoz umieralności uzyskanych metodami regionalnego prognozowania małej skali dla powiatów Polski"
  • dr Dominik Krężołek: "Szacowanie Value-at-Risk przy wykorzystaniu rozkładu Weibulla - analiza portfelowa na rynku metali szlachetnych"
  • mgr Magdalena Kawecka: "Grupowanie wybranych krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa sytuacji na rynku pracy młodych ludzi w wieku 20-24 w latach 2008 i 2018"

Pani Profesor Grażyna Trzpiot, Kierownik Katedry, przewodniczyła jednej z sesji.

Po uzyskaniu pozytywnej recenzji wygłoszone referaty zostaną opublikowane w monografii wydawnictwa Springer (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization series) lub w Przeglądzie Statystycznym.

Więcej informacji na temat konferencji SKAD2020 można znaleźć tutaj.