Nagrody Rektora dla pracowników Katedry


Dnia 12 października 2018 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w czasie której odznaczono oraz wyróżniono pracowników Uniwersytetu za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne w 2017 r. Wśród nagrodzonych są także pracownicy Katedry:

  • Nagroda Rektora indywidualna stopnia drugiego za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze w 2017 roku: prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot,
  • Nagroda Rektora indywidualna stopnia trzeciego za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze w 2017 roku: dr Dominik Krężołek.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!