Ogólnopolska konferencja MPaR'19 z udziałem pracowników Katedry


W dniach 7-9 kwietnia 2019 r. w hotelu Jaskółka w Ustroniu odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Modelowanie preferencji a ryzyko '19", której organizatorem była Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W czasie obrad swoje referaty wygłosili także pracownicy Katedry:

  • Prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, pt. "Regresja Giniego w ocenie ryzyka inwestycji kapitałowych", "Drzewa klasyfikacyjne w ocenie zarządzania miastem" (we współautorstwie z Panem prof. zw. dr hab. inż. Jackiem Szołtyskiem, Kierownikiem Katedry Logistyki Społecznej)
  • Dr hab. Alicja Ganczarek-Gamrot, pt. "Odporna estymacja ryzyka na rynku energii elektrycznej"
  • Dr Dominik Krężołek, pt. "Czynniki ryzyka zmienności dla notowań złota i srebra - analiza ryzyka ekstremalnego"

Pani Profesor przewodniczyła także sesji nt. "Pomiar i zarządzanie ryzykiem".

Więcej na temat wydarzenia znaleźć można tutaj.