Posiedzenie ECAS z udziałem Kierownika Katedry


Dnia 27 marca 2019 r. odbyło się video-posiedzenie ECAS - European Courses in Advanced Statistics, gdzie jednym z członków Rady jest Kierownik Katedry, Pani prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot.

Kursy ECAS mają na celu realizację szkoleń podyplomowych w specjalnych obszarach statystyki zarówno dla naukowców, jak i nauczycieli uniwersyteckich. Zaproszeni są również specjaliści pracujący w przemyśle i zainteresowani zastosowaniem nowych metod statystycznych.

Więcej na temat ECAS znaleźć można tutaj