Pracownicy Katedry na konferencji naukowej SKAD 2019


W dniach 18-20 września prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot, dr Justyna Majewska oraz dr Dominik Krężołek uczestniczyli w XXVIII Konferencji Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXIII Konferencja Taksonomiczna) Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (SKAD2019). Organizatorem konferencji był Instytut Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. 

W czasie trzydniowych obrad pracownicy zaprezentowali referaty nt.:

Majewska J., Trzpiot G.: "Modelowanie wskaźnika umieralności dla jednej i dwóch populacji dla wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej"

Krężołek D.: "Zastosowanie estymatora Hilla do oceny ryzyka ekstremalnego na rynku metali" 

Trzpiot G., Majewska J.: "Wpływ długowieczności na wycenę zwrotów z inwestycji długoterminowych: przypadek wybranych krajów europejskich"

Kierownik Katedry przewodniczyła także jednej z sesji.

Więcej na temat konferencji można znaleźć tutaj.