Pracownicy Katedry na międzynarodowej konferencji MSA2018 w Łodzi


W dniach 5-7 listopada 2018 roku odbyła się XXXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wielowymiarowa Analiza Statystyczna 2018" organizowana corocznie przez Katedrę Metod Statystycznych na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. 

W czasie trzydniowych obrad wygłoszono szereg ciekawych referatów wśród których znalazły się także prace autorstwa pracowników Katedry:

Prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot: "Quantile non-parametric additive models"

Dr Agnieszka Orwat-Acedańska: "Modelowanie wybranych wskaźników obciążenia chorobami w krajach Europy za pomocą odpornych dynamicznych przestrzennych modeli panelowych"

Dr Dominik Krężołek: "Pomiar ryzyka na rynkach alternatywnych: złoto vs. srebro"

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj