Pracownik Katedry uczestnikiem seminarium organizowanego przez Unicom Seminars


Dnia 2 lipca 2020 r. odbyło się webinarium organizowane Unicom Seminars Ltd pt. "Finance Industry Challenge of Covid-19: Defending with Data, Statistics, Analytics, and Visualization". Wśród panelistów wymienia się:

- John Elder, Elder Research, Inc (Lead Presenter)
- Hersh Shefrin, Santa Clara University (Lead Presenter)
- Gautam Mitra, OptiRisk Systems (Moderator)
- Dan diBartolomeo, Northfield Information Services (Panel Member)   

W webinarium uczestniczył dr Dominik Krężołek.

Więcej informacji na temat webinarum można znaleźć tutaj.