Seminarium naukowe SIDVRA 2019


Dnia 16 września 2019 r. odbyło się seminarium naukowe poświęcone analizie ryzyka i wizualizacji danych SIDVRA 2019 (Statistics For Innovation: Data Visualization and Risk Analysis).

Organizatorem seminarium była Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej. W czasie obrad zaprezentowano szereg referatów oraz dyskutowano zagadnienia związane z demografią, zarządzaniem i monitorowaniem ryzyka oraz szereg innych. Program seminarium można znaleźć tutaj.