Spotkanie grupy V7 z udziałem Kierownika Katedry


W dniu 27.09.2019 w Lubljanie w Słoweńskim Urzędzie Statystycznym odbyło się spotkanie grupy wyszehradzkiej towarzystw statystycznych V7. Polskie Towarzystwo Statystyczne reprezentowała Pani prof. dr hab. Grażyna Trzpiot , która pełni funkcje wice-prezesa PTS.

Spotkanie obejmowało wymianę doświadczeń działalności towarzystw, omówienie wspólnych przyszłych projektów. Gospodarze umożliwili zwiedzanie nowej siedziby Statistical Office of tor Republic of Slovenia (SURS) , zaprezentowali rozwiązania IT wykorzystywanie do kontaktów z mediami oraz w edukacji.