Światowy Dzień Statystyki 2020


W październiku obchodzimy Światowy Dzień Statystyki!

Trzeci Światowy Dzień Statystyki będzie obchodzony na całym świecie w dniu 20 października 2020 r., w tym roku pod hasłem "Łączymy świat z danymi, którym możemy zaufać". Temat ten odzwierciedla znaczenie zaufania, wiarygodnych i rzetelnych danych, innowacji oraz publicznego dobra w krajowych systemach statystycznych.

Wiarygodne dane, z którymi świat może się połączyć, są myślą przewodnią Światowego Dnia Statystyki 2020. Oficjalne logo prezentuje tę ideę w postaci okrągłej formy, przedstawiającej kulę ziemską oraz wykres słupkowy ze znacznikiem oznaczającym bezpieczeństwo godne zaufania.

Więcej informacji na temat Światowego Dnia Statystyki 2020 można znaleźć tutaj.