Wykłady pracownika Katedry w ramach programu Erasmus+ „Hooked on Maths”


 

W dniu 6 marca 2019 r. dr Justyna Majewska wygłosiła dwa wykłady dla uczniów szkół średnich z Paterno (Sycylia, Włochy), Jelgavy (Łotwa) oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach.

Uczniowie uczestniczyli w programie Erasmus+ „Hooked on Maths”. Studenci wysłuchali wykładów pt. "How not to be ignorant about the world" i "Social data mining". Podczas pierwszego uczniowie mieli okazję wykorzystać narzędzie fundacji Gapminder stworzone do zrozumienia zjawisk zachodzących na świecie (w czasie i przestrzeni), natomiast podczas drugiego wykładu poznali podstawowe metody analizy danych pochodzących z mediów społecznościowych.