Aktualności

Prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot uczestniczy w 58th World Statistics Congress

Prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot uczestniczy w 58th World Statistics Congress, który odbył się w International Statistical Institute (ISI) w dniach 20-26 sierpień 2011 roku. [Więcej]


Mgr Justyna Majewska otrzymuje grant promotorski

Mgr Justyna Majewska otrzymuje grant promotorski: Odporne metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego [Więcej]


Pracownicy Zakładu Demografii i Statystyki Ekonomicznej uczestniczą w konferencji Modelowanie Preferencji a Ryzyko 2011

Pracownicy Zakładu: prof. zw. dr hab Grażyna Trzpiot, dr Alicja Ganczarek-Gamrot, dr Agnieszka Orwat-Acadańska, mgr Justyna Majewska  na Konferencji Modelowanie Preferencja a Ryzyko 2011, która odbyła się w kwietniu 2011 roku w Ustronu... [Więcej]


Mgr Dominik Krężołek otrzymuje grant promotorski

Mgr Dominik Krężołek otrzymuje grant promotorski: Zastosowanie rozkładów stabilnych w analizie ryzyka inwestycyjnego [Więcej]


Agnieszka Orwat otrzymuje tytuł doktora nauk ekonomicznych

14 grudnia 2009 r. Agnieszka Orwat uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Metody statystyki finansowej w zarządzaniu portfelem aktywów długoterminowych [Więcej]


Kierownik Zakładu prof. Grażyna Trzpiot została Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Statystycznego

W dniu 10 lutego 2010 r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Statystycznego prof. Grażyna Trzpiot została wybrana Wiceprezesem PTS na bieżącą kadencję. [Więcej]