Aktualności

Wykłady pracownika Katedry w ramach międzynarodowego projektu "Smart City - Logistics Concepts"

W dniu 18 października 2018 r. dr Justyna Majewska wygłosiła wykład pt. "#smartcity: What do people mostly tweet about?" dla grupy studentów z Metropolia University of Applied Science z Finlandii, HTW Saar z Niemiec oraz Uniwersytetu... [Więcej]


Pracownicy Katedry na międzynarodowej konferencji MSA2018 w Łodzi

W dniach 5-7 listopada 2018 roku odbyła się XXXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wielowymiarowa Analiza Statystyczna 2018" organizowana corocznie przez Katedrę Metod Statystycznych na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym... [Więcej]


Nagrody Rektora dla pracowników Katedry

Dnia 12 października 2018 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w czasie której odznaczono oraz wyróżniono pracowników Uniwersytetu za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne w 2017 r. Wśród nagrodzonych są także... [Więcej]


Kierownik Katedry na konferencji naukowej w Łodzi

W dniach 20-21 września 2018 r. Pani prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot uczestniczyła w "Łódzkich Dniach Gerontologii 2018". Podczas konferencji przedstawiła dwa referaty pt.: "Starzenie społeczeństw i determinanty ryzyka... [Więcej]


Kierownik Katedry na konferencji naukowej w Berlinie

Na zaproszenie koordynatora projektu ProCivicStat (więcej tutaj), w dniach 27-28 sierpnia 2018 r. Pani prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot uczestniczyła w konferencji "Civic Statistics and Citizen Engagement: A Call for Action“. Konferencja... [Więcej]


Pracownicy Katedry na konferencji EURO2018

W dniach 8-11 lipca 2018 r. Pani prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot i dr Justyna Majewska uczestniczyły w międzynarodowej konferencji "29th European Conference on Operational Research EURO2018" w Walencji. W sesji "Financial... [Więcej]


Nagroda StatSoft Polska za pracę magisterską napisaną w Katedrze Demografii i Statystyki Ekonomicznej

Firma StatSoft Polska, producent oprogramowania Statistica, ogłosiła wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica... [Więcej]