Doktoranci Katedry

IMIĘ I NAZWISKO E-MAIL NR POKOJU NR  TELEFONU
mgr Anna Ojrzyńska anna.ojrzynska@ue.katowice.pl 117 A +48 32 257 7492   
mgr Grzegorz Szczerbak G.Szczerbak@outlook.com   117 A +48 32 257 7492