Seminaria dyplomowe/magisterskie

Na seminaria magisterskie można zgłaszać się do następujących osób:

Prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot

Tematyka seminariów dyplomowych:

 • Analizy demograficzne
 • Wielowymiarowe analizy statystyczne
 • Statystyczne metody oceny ryzyka
 • Zastosowania metod analiz danych w środowiskach R, Excel, XLStat

Kryteria przyjęć na seminarium:

pozytywna motywacja do napisania pracy dyplomowej lub magisterskiej w wybranym zakresie.

 

Dr hab. Alicja Ganczarek-Gamrot

Tematyka seminariów dyplomowych:

 • Analiza szeregów czasowych
 • Modelowanie i prognozowanie zjawisk o niskiej i wysokiej częstotliwości obserwowania
 • Pomiar ryzyka zmiany badanego zjawiska w zależności od czasu rzeczywistego

Kryteria przyjęć na seminarium:

Zainteresowania związane z analizą danych w czasie

 

Na seminaria dyplomowe można zgłaszać się do następujących osób:

Prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot

Tematyka seminariów dyplomowych:

 • Analizy demograficzne
 • Wielowymiarowe analizy statystyczne
 • Statystyczne metody oceny ryzyka
 • Zastosowania metod analiz danych w środowiskach R, Excel, XLStat

Kryteria przyjęć na seminarium:

pozytywna motywacja do napisania pracy dyplomowej w wybranym zakresie.

Dr Justyna Majewska

Tematyka prac:

 • Statystyczny Polak w świetle wyników Diagnozy Społecznej
 • Statystyczna analiza danych ekonomiczno-finansowych/ społecznych w R
 • Analiza zjawisk zachodzących na polskim rynku kapitałowym
 • (Interaktywna) wizualizacja danych w R

Kryterium przyjęcia na seminarium: wynik rozmowy ze studentem dot. jego zainteresowań

Dr Agnieszka Orwat-Acedańska

Tematyka prac: 

 • Wielowymiarowa analiza danych finansowych i makroekonomicznych
 • Analiza zjawisk demograficznych w Polsce i Europie
 • Analiza i pomiar ryzyka finansowego na polskim rynku kapitałowym
 • Zastosowania metod analiz danych w środowiskach Statistica, R, Excel, XLStat

Kryterium przyjęcia na seminarium: wynik rozmowy ze studentem dot. jego zainteresowań

Dr Dominik Krężołek

Tematyka prac:

 • Wybrane zagadnienia związane z pomiarem ryzyka na rynkach towarowych
 • Modelowanie wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych
 • Analiza danych jakościowych (m.in. kwestionariusze ankietowe)
 • Tematyka Big Data i Data Science

Kryterium przyjęcia na seminarium: rozmowa dotycząca zainteresowań badawczych studenta