Seminaria naukowe w roku akademickim 2017/2016

Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej dba o rozwój kadry naukowo-dydaktycznej pracowników Katedry poprzez organizację seminariów naukowych. Pracownicy spotykają się cyklicznie prezentując wyniki prowadzonych badań w zakresie rozwoju teorii oraz zastosowań praktycznych.

W roku akademickim 2016/2017 miały miejsce następujące wystąpienia:

  • Mgr Grzegorz Szczerbak
  • Dr hab. Alicja Ganczarek-Gamrot: "Obserwacje odstające na rynku energii elektrycznej"
  • Mgr Anna Ojrzyńska