Promotorzy Katedry Informatyki na rok akademicki 2017/2018

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Kierunek: Informatyka – studia stacjonarne

 

Kierunek: Informatyka – studia niestacjonarne

 

Kierunek: Informatyka i ekonometria – studia stacjonarne

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia stacjonarne i niestacjonarne

 

 Kierunek: Informatyka – studia niestacjonarne

 

 

Do góry