Dr Olgierd Witczak prelegentem 8. Europejskiego Forum "Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych"


W dniach 16-17 listopada 2017 r. dr Olgierd Witczak wziął udział w Europejskim Forum "Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych". W tegorocznej edycji udział wzięło 140 uczestników z Polski i zagranicy. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej