Grant NCN dla prof. UE dr hab. Macieja Mitręgi

W ramach konkursu OPUS 10 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, dofinansowanie na projekty otrzymał prof. UE dr hab. Maciej Mitręga na realizację projektu pt: "Dynamiczne zdolności marketingowe jako czynnik przewagi przedsiębiorstw produkcyjnych".