Nagrody Rektora dla prof. UE dr. hab. Macieja Mitręgi oraz dr Olgierda Witczaka

Dnia 13 października 2017 r. kierownik Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji, Prof. UE dr hab. M. Mitręga oraz pracownik Katedry ZRO dr Olgierd Witczak, zostali wyróżnieni nagrodą indywidualną JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Serdecznie gratulujemy!