Prof. UE dr hab. Maciej Mitręga gościem honorowym konferencji w Teheranie


W dniu 2 lutego prof. UE dr hab. Maciej Mitręga wygłosił wprowadzające wystąpienie jako członek honorowy komitetu naukowego konferencji International Conference on Modern Development in Management, Economics and Accounting.

Wystąpienie dotyczyło koncepcji dynamicznych zdolności organizacji (ang. dynamic capabilities) a także możliwości jej implementacji w marketingu i na poziomie interpersonalnym. Prof. UE dr hab. Maciej Mitręga został również zaproszony w celach konsultacji projektów realizowanych przez młodych naukowców z uczelni irańskich. Szczegóły konferencji dostępne tutaj: http://mdmconf.com/en/?id=18&p=0.