Sukces naszej Doktorantki w ramach konkursów NCN


Miło nam poinformować, że mgr Agnieszka Małecka – doktorantka Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji uczestnicząca w seminarium prof. UE dr hab. Macieja Mitręgi – otrzymała dofinansowanie projektu pt. "Uczestnictwo w konsumpcji wspólnej – uwarunkowania i model pomiarowy" (Grant Narodowego Centrum Nauki). Skutkiem projektu badawczego będzie poszerzenie wiedzy na temat indywidualnych czynników warunkujących zaangażowanie konsumentów we wspólne użytkowanie dóbr oraz opracowanie modelu pomiarowego skłonności do uczestnictwa w takim przejawie zaspokajania konsumenckich potrzeb. Wyniki badań wpisują się w najnowsze tendencje w ramach tzw. szkoły zachowań konsumentów, stanowiąc rozszerzenie przedmiotu badań o zachowania odnoszące się do konsumpcji, której podstawą nie jest zakup dokonywany na rynku.