Udział w Europejskim Forum Marketingu

W dniach 17-18 listopada br. w Warszawie odbyło się 7. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych. Dr Olgierd Witczak wystąpił z referatem pt. "Komunikacja marketingowa portów lotniczych jako determinanta wyboru lotniska przez polskich i zagranicznych pasażerów".


Referat powstał na bazie wyników badań marketingowych zrealizowanych dla Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA (GTL SA) przez zespół kierowany przez dr Olgierda Witczaka i dr Zbigniewa Spyrę. W badania zaangażowani byli studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, z kierunku Gospodarka Turystyczna oraz członkowie Naukowego Koła Marketingu Meritum działającego przy Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Projekt został zrealizowany w ramach podpisanego w dniu 7 grudnia 2015 r. porozumienia o współpracy międzyorganizacyjnej pomiędzy GTL SA a Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych jest miejscem prezentacji najnowszych wyników badań oraz rozwiązań praktycznych stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze. m.in. instytuty, uczelnie, parki technologiczne z całej Europy. Instytut Lotnictwa po raz siódmy był miejscem dyskusji o marketingu europejskich instytucji badawczych i naukowych. Tegoroczna edycja zgromadziła 140 uczestników z Azerbejdżanu, Białorusi, Chorwacji, Hiszpanii, Indii, Iraku, Niemiec, Omanu, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy i Włoch.

Konferencja odbyła się w ramach obchodów 90-lecia Instytutu Lotnictwa, objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.