Udział w konferencji naukowej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

W dniach 6-7 maja 2016 r. pracownicy Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji wzięli udział w II - edycji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Agile-Commerce 2016" zorganizowanej przez Katedrę Marketingu i Logistyki, Zakład e-Biznesu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.


Dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE oraz mgr Agnieszka Małecka zaprezentowali w sesji plenarnej pn.: „Uwarunkowania działalności e-przedsiębiorstw w XXI wieku” referat pt.: "Prosumpcja i konsumpcja kolaboratywna jako uwarunkowania e – biznesu".

Dr Olgierd Witczak w sesji plenarnej nt.: "Innowacyjna komunikacja” zaprezentował referat pt.: "Przedsiębiorstwo jako prosument mediów i serwisów społecznościowych – formy i narzędzia komunikacji marketingowej".