Udział w konferencji naukowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


W dniach 22-24 maja 2016 r. dr Olgierd Witczak wziął udział w konferencji pt.: "Badania marketingowe wobec wyzwań współczesnego rynku i rozwoju społeczeństwa informacyjnego” zorganizowanej przez Katedrę Badań Marketingowych Instytutu Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Podczas obrad II sesji plenarnej konferencji pt.: "Badania marketingowe - w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań z udziałem klientów" zostały zaprezentowane tezy referatu dr Olgierda Witczaka pt.: "Potrzeby konsumentów w prosumpcji treści w serwisach społecznościowych".