Udział w konferencji naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego

W dniach 9-10 maja 2016 r. pracownicy Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Konsumenci i organizacje wobec wyzwań przyszłości“, zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Instytutu Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego.


Na konferencję zostały zgłoszone dwa referaty:

  • Konsument jako członek organizacji - szersza perspektywa koprodukcji, autorzy: prof. UE dr hab. Maciej Mitręga, mgr Agnieszka Małecka
  • Pomiar zaangażowania wobec marki w mediach społecznościowych, autor: dr Olgierd Witczak