Wizyta dr Anny Dewalskiej-Opitek w Shenyang University

Dr Anna Dewalska-Opitek (z Katedry Zarządzania Relacjami Organizacji) wzięła udział w wizycie studyjnej w Shenyang University w Chinach w czerwcu 2017 r. Celem wizyty było nawiązanie współpracy naukowej i dydaktycznej, a także omówienie przyszłych obszarów kooperacji w sferze badawczej i publikacyjnej.


Część wizyty miała charakter dydaktyczny – dr Anna Dewalska – Opitek prowadziła zajęcia o tematyce "Business Project", podczas którego studenci chińscy opracowali koncepcję biznesową dla innowacyjnego produktu, możliwą do wdrożenia na rynku międzynarodowym. Wizyta pozwoliła także na zaprezentowanie europejskiego systemu kształcenia studentów, łączącego teorię z praktyką.

Była to pierwsza wizyta pracownika Katedry w Shenyang University, w prowincji Liaoning, a trzecia w Chinach. Poprzednio dr Anna Dewalska – Opitek odwiedzała North China University of Science and Technology w Tangshan w prowincji Hebei na zaproszenie Władz Uczelni.